Top 10 – moja lista najlepszych piosenek Bożonarodzeniowych.

Udostęp­ni­an­ie

Uwiel­bi­am Boże Nar­o­dze­nie . Kocham świę­ta ze wzglę­du  na przy­go­towa­nia. Istotą świąt są nar­o­dziny Jezusa. Każdego roku mil­iony ludzi na świecie chce by Jezus nar­o­dz­ił się w ich ser­cach .Boże Nar­o­dze­nie kojarzy się z choin­ka, światełka­mi ‚prezen­ta­mi ‚kolę­da­mi i piosenka­mi świąteczny­mi. Świąteczne piosen­ki budu­ją tą szczegól­ną mag­ię Bożego Nar­o­dzenia. Oto moja lista 10 najlep­szych piosenek świątecznych.

10.  The Jack­son 5 ( Michael Jack­son) ‑Give Love on Christ­mas Day

Piosen­ka wchodzi w skład czwartego albu­mu zespołu. Zespół wydał swój świąteczny album w 1970 roku. Utwór wykony­wał 12 ‑let­ni Michael Jack­son. Melo­dia  wpa­da w ucho. Przesłaniem piosen­ki  jest to ‚że najważniejsza w świę­tach jest miłość.

9.Judy Gar­land-Have Your­self a Mer­ry Lit­tle Christ­mas

Piosen­ka pow­stała w 1943 roku. Pochodzi z fil­mu Spotkamy się w St. Louis w ‚którym Judy Gar­land grała główną rolę. Piosen­ka wyda­je się być smut­na, ale niesie też nadzieję. Pole­cam ją tym ‚którzy z jakichś powodów spędza­ją świę­ta samot­nie . Piosen­ka mówi ‚że za rok – w przyszłe świę­ta zmartwienia ode­jdą i wszys­tko się ułoży.

8.Frank Sina­tra /Dean Martin/Vaughna Mon­roe – Let It Snow!

Utwór stworzył Sam­my Cah­na i kom­pozy­tor Jule Styne w lipcu 1945 roku. Piosen­ka przewrot­nie pow­stała w cza­sie gdy panowały upały. Mimo ‚że w piosence nie ma akcen­tów świątecznych to utwór ten niemal każde­mu kojarzy się z Bożym Narodzeniem.Utwór kojarzy się z prag­nie­niem wielu ludzi ‚czyli „biały­mi świę­ta­mi”.

7 .Frank Sina­tra ‑San­ta Claus is Comin’ to Town

Piosenkę wydano w 1948 roku jako trze­ci studyjny album Fran­ka Sina­try. Mówi ona Świę­tym Mikoła­ju na którego czeka­ją dzieci i wielu dorosłych. Któż z nas nie sta­je się dzieck­iem w cza­sie Bożego Nar­o­dzenia? Na tym pole­ga magia świąt.

6. Shakin’ Stevens ‑Mer­ry Christ­mas Every­one

Ta  bożonar­o­dzeniowa piosen­ka   została wydana na singlu w 1985 roku. Utwór opowia­da o radoś­ci świąt. Ryt­micz­na melo­dia i wesołe przesłanie spraw­ia­ją ‚że chce się jej słuchać

5. John Lennon&Joko Ono- Hap­py Xmas (War is Over)

Piosen­ka pow­stała w 1969 roku przed świę­ta­mi Bożego Nar­o­dzenia. John Lennon i Yoko, man­i­festowali swój sprze­ciw wobec wojny w Wiet­namie.

W 11 wiel­kich mias­tach na całym świecie rozwiesza­li bill­boardy i plakaty, na których wid­ni­ał napis: „WAR IS OVER! (If You Want It) Hap­py Christ­mas from John and Yoko” – „WOJNA SKOŃCZONA! (Jeśli tego chcesz) Wesołych Świąt od Johna i Yoko”.

Na początku utworu Hap­py Xmas (War Is Over)”  John i Yoko kieru­ją świątr­czne życzenia do swoich  dzieci mówiąc „Hap­py Christ­mas, Kyoko”, Hap­py Christ­mas, Julie”.

4. Glee /Anita Kerr Quartet/ Bob­by Helms- Jin­gle bell Rock

Piosen­ka pow­stała w 1957 roku. Opowia­da ona o dzwonkach , sani­ach i zimowej aurze. Miło śpiewa się ja pod­czas przy­go­towań do świąt np. w cza­sie pieczenia świątecznych pier­niczków

3. Bren­da Lee- Rockin’ Around the Christ­mas Tree

Ta świątecz­na piosen­ka została wydana w 1958 roku. Napisał ją John­ny Marks a wykonu­je Bren­da Lee. Piosen­ka mówi o choince ,  kolę­dach jemi­ole pod którą sta­ją zakochani w sobie ludzie. Jej przesłaniem jest radość.

2. Mari­ah Carey ‑All I Want For Christ­mas

Piosenkę napisali Mari­ah Carey i Wal­ter Afanasi­eff. Śpiewa­ją­ca artys­t­ka mówi ‚że najlep­szym prezen­tem jest ukochany chłopak. Jest dla niego wstanie zrezyg­nować z innych prezen­tów od Świętego Mikoła­ja . Porusza ona pon­ad­cza­sową kwest­ie miłoś­ci . Częs­to nucę tą piosenkę pod­czas ubiera­nia choin­ki czy pieczenia ciast i pierników

1.WHAM ! ‑Last Christ­mas

Jest to prawdzi­wy numer jeden na mojej liś­cie.  Napisał oraz wykonu­je ją George Michael. Mogą się z nią utożsami­ać wszyscy Ci ‚którzy zakończyli trud­ny związek i znaleźli swo­ją prawdzi­wą miłość.

Last Christ­mas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to some­one spe­cial

Jakie są Wasze ulu­bione piosen­ki?

Posted in Bez kategoriiTop 10 – moja lista najlepszych piosenek Bożonarodzeniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *